Thông tin ứng viên


VŨ SONG HÀO

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 26/01/1986
 Lượt xem: 72    Cập nhật ngày: 28/12/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán nội bộ, kho, Hành chính văn phòng

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, giao dịch ngân hàng
- Quản lý quỹ thu chi, phân loại, làm phiếu, cân sổ quỹ hàng ngày, quản lý chứng từ
- Quản lý vốn vay, công nợ, hỗ trợ công tác Kế toán khác
- Kiểm soát tài chính
- Tổng hợp báo cáo, cân đối dòng tiền, điều tiết giao dịch, lập kế hoạch thanh toán, theo dõi tiến độ thực hiện

Công ty TNHH Trọng Thiện
(từ 06/2015 đến 11/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

12-15 triệu

- Kế toán Tài chính
- Tin học văn phòng
- Phần mềm Fast, Bravo

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Như Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Phương Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Diệp Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Thị Thuận
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiêu Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Nga
Chưa cập nhật.