Thông tin ứng viên


Phạm Thị Chi

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/10/1985
 Lượt xem: 57    Cập nhật ngày: 18/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán nội bộ, kế toán tổng hợp

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán nội bộ: hạch toán thu chi, công nợ, lương và các báo cáo theo yêu cầu của giám đốc

Công ty TNHH Thương mại Phúc Lộc Sơn
(từ 11/2015 đến 11/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

10-15 triệu

- Có khả năng làm việc theo nhóm, linh hoạt và hoàn thành tốt công việc được giao

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Như Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Phương Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Diệp Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Thị Thuận
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiêu Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Nga
Chưa cập nhật.