Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Tuấn

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 08/12/1986
 Lượt xem: 71    Cập nhật ngày: 14/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý sản xuất

Đại học

Trên 5 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Lập kế hoạch, quản lý và điều hành các hoạt động của phòng sản xuất

Công ty Cổ phần sản xuất và công nghệ vật liệu Hoàng Gia Pha Lê
(từ 06/2021 đến 11/2022)

Phó phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

20-30 triệu

MS. Office, Hệ thống SAP, MES, BOM, Kỹ năng Lãnh đạo, Kỹ năng lập kế hoạch, Quản lý thời gian, Giao tiếp tốt

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn văn dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Hà Ánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thành Công
Thái Bình
Ảnh đại diện
Đồng Xuân Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Châu Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thái Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Ánh
Hải Phòng