Thông tin ứng viên


Trần Thị Nguyệt Hà

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 04/03/1997
 Lượt xem: 53    Cập nhật ngày: 12/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ





 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

2 năm

Khác
Viết hồ sơ môi trường:
- Thực hiện quan trắc môi trường cho doanh nghiệp.
- Xử lý số liệu, lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường cho doanh nghiệp.
- Viết báo cáo môi trường khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Công ty Cổ phần Khoa học và môi trường Hải Phòng xanh
(từ 01/2020 đến 05/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

7-10 triệu

Tin học văn phòng: word, excel, powerpoint.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Khánh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Ngọc Diệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Kim Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê thị Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Phương Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Diệp Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hoàng
Chưa cập nhật.