Thông tin ứng viên


Bùi Thị Huyền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 10/08/1986
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 23/05/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Công ty TNHH Hà Thịnh
(từ 05/2023 đến 05/2023)

Nhân viên

Trưởng phòng

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trịnh Thị Ngọc Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Thảo Tiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Thao
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Xuân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Linh Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Kim Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Hoài
Chưa cập nhật.