Thông tin ứng viên


Bùi Thị Huyền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 10/08/1986
 Lượt xem: 23    Cập nhật ngày: 23/05/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Công ty TNHH Hà Thịnh
(từ 05/2023 đến 05/2023)

Nhân viên

Trưởng phòng

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen van tan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Diễm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phương Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Đăng Bắc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Khánh Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Mai
Chưa cập nhật.