Thông tin ứng viên


Hoàng Thị Ý Nhi

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/07/2000
 Lượt xem: 43    Cập nhật ngày: 19/09/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hoàng Thị Ý Nhi - Nhân viên văn phòng

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-10 triệu

- Tin học văn phòng: WORD, EXCEL, POWERPOINT
- Kĩ năng làm việc nhóm
- Kĩ năng giao tiếp: thân thiện, hòa đồng, chịu khó lắng nghe và tiếp thu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiêu Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thị Thoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Xen
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thị Việt Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo Vân
Hải Phòng