Thông tin ứng viên


Nguyễn Đức Long

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/04/1999
 Lượt xem: 50    Cập nhật ngày: 19/09/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kĩ sư công trình giao thông

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc

5-10 triệu

ADS civil,auto cad, word, excel

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Minh Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thành Công
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phạm Thị Châu Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Võ Đức Nhân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hoàng Đạo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Văn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Buì Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Công Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Long
Hải Dương
Ảnh đại diện
Phạm Minh Tuấn
Hải Phòng