Thông tin ứng viên


Đồng Thị Minh Ngọc

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/06/1997
 Lượt xem: 189    Cập nhật ngày: 07/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên hành chính

Đại học

3 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
1. Làm các công việc của hành chính - văn thư:
- Mua sắm các trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, lập dự trù thuốc y tế phải mua.
- Liên hệ nhà cung cấp hoặc các đơn vị sửa chữa để bảo hành, sửa chữa, vệ sinh trang thiết bị văn phòng.
- Quản lý và bảo quản cất giữ con dấu. Quản lý giấy tờ pháp lý của Chi nhánh.
- Tiếp nhận công văn, giấy tờ đi và đến, thực hiện đánh số theo dõi từng loại văn bản đi và đến, trình Giám đốc Chi nhánh. Sau đó, sao gửi văn bản theo đúng nơi gửi, nơi nhận cho các Bộ phận giải quyết hoặc đến các đơn vị liên quan và thực hiện lưu trữ văn bản theo quy định. Là đầu mối gửi các công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài Chi nhánh.
- Quản lý máy photo, máy fax. Nghe và nhận cuộc gọi liên hệ với Chi nhánh.
- Lập giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CNV đi công tác.
- Đánh dấu công văn đến khi nhận được công văn từ đơn vị ngoài trình Giám đốc phê duyệt phân phối, soạn thảo công văn đi theo yêu cầu của Giám đốc hoặc đề nghị của các phòng ban....
2. Làm thủ quỹ:
- Quản lý két và thực hiện các công việc thu chi, kiểm tra khi có phiếu thu, phiếu chi cùng các hồ sơ liên quan trước khi thu - chi tiền.
- Lập sổ quỹ, theo dõi và báo cáo....
3. Xuất hóa đơn:
- Quản lý, in ấn và báo cáo sử dụng hóa đơn bán hàng theo đúng quy định của cơ quan thuế.
- Viết hóa đơn GTGT trên misa amis/ meinvoice. Lập, theo dõi thu hồi các biên bản chỉnh sửa, thanh hủy hóa đơn kịp thời và báo cho Bộ phận kế toán để điều chỉnh doanh thu, báo cáo thuế khi có phát sinh.
- Sắp xếp, bảo quản lưu trữ hóa đơn GTGT không để thất thoát, hư hỏng. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định....
4. Thủ kho vật tư:
- Kiểm tra các chứng từ nhập/xuất đúng theo quy định. Trực tiếp kiểm, đếm, giao nhận hàng hóa trong quá trình nhập/xuất kho.
- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận vào chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.
- Thực hiện mua vật tư theo yêu cầu đã được phê duyệt, làm thủ tục nhập xuất kho theo thông tư 200 và ISO 9001:2015.....
5. Công tác Lao động tiền lương:
- Kiểm soát chấm công, theo dõi, tổng hợp nghỉ phép hàng tháng của các Bộ phận.
- Thực hiện Bảng thanh toán tiền lương tháng kèm theo những khoản nộp theo lương theo số tiền duyệt chi của Giám đốc Xí nghiệp.
- Dự thảo các văn bản liên quan đến LĐTL. Thực hiện các chế độ chính sách của người lao động.
- Lưu trữ, cập nhật hồ sơ lý lịch của người lao động.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến tuyển dụng, thôi việc, hưu trí, bổ nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, hợp đồng lao động.
- Tổng hợp danh sách đề nghị nâng lương của Chi nhánh.
- Quản lý, lưu trữ số liệu, hồ sơ tiền lương, lao động của Chi nhánh.
- Cấp phát bồi dưỡng độc hại cho Công nhân.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn - Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng
(từ 07/2019 đến 08/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-10 triệu

Đã có 3 năm kinh nghiệm làm nhân viên hành chính. Công việc chủ yếu:

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Khánh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Ngọc Diệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Kim Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê thị Hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Phương Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Diệp Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hoàng
Chưa cập nhật.