Thông tin ứng viên


Bùi Xuân Trường

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 21/01/1998
 Lượt xem: 84    Cập nhật ngày: 20/07/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


:CV - Bùi Xuân Trường- cơ khí

Đại học

1 năm

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Tiếp nhận bản vẽ từ cấp trên sau đó đọc hiểu bản vẽ để gia công theo đúng yêu cầu kĩ thuật. Tính toán để rà gá,xét chuẩn sau đó lập trình trên máy cắt dây và máy xung để gia công chi tiết.


Vân Phong mold
(từ 01/2021 đến 03/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

8-10 triệu

Sử dụng phần mềm AutoCad
Sử dụng phần mềm nx

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Trường Giang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quang Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quang Huy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm hoàng dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ngô văn chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tống Thái Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Mạnh Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai van dan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Đình Kiệm
Thái Bình