Thông tin ứng viên


Trịnh Thị Bình Minh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 25/04/1982
 Lượt xem: 75    Cập nhật ngày: 17/06/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần Dầu Khí FUJIONE
(từ 06/2021 đến 06/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

Thành thạo tin học, phần mềm kế toán

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Vũ Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kim Hoàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Minh Ngọc
Hải Phòng