Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Hường

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 23/02/1991
 Lượt xem: 37    Cập nhật ngày: 19/06/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


phát triển sản phẩm hoặc đảm bảo chất lượng, quản lí chuỗi cung ứng, mua bán vật tư, lập kế hoạch sản xuất.

Đại học

Trên 5 năm

Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Working with customers:

- Receive PO, FC from customer and delivery control, handle all request relate to product quality, handle issue, submit report to customer (XRF, Rosh, MSDS…)
- Follow customer plan and make safety stock in Hub stock.
- Support customer in urgent delivery case, return goods, replace NG goods…
- Issue invoice to customer and other document’s request, make sale settlement on system (s-MRO, ERP systems)
- Push customer for payment in time

Working with vendors:

- Issue PO, FC to vendor for prepare goods and delivery to customer or SVO Hub
- Take report and checking status of goods
- Receive and checking invoice from supplier, make purchasing settlement on system (s-MRO, ERP systems)
- Support vendor in vendor s-MRO system

Working with s-MRO system:

- Do CS function all VOC cancel, return, change delivery type…
- Register or modify customer ID, member ID
- Support customer order in SVO systems

Công ty Serveone Việt Nam
(từ 06/2019 đến 06/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất
QA- QC, thẩm định, giám định
Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

10-20 triệu

5 năm kinh nghiệm nghiên cứu phát triển, đánh giá chất lượng sản phẩm linh kiện nhựa, có kinh nghiệm sử dụng các thiết bị đo cơ bản, có kinh nghiệm thiết kế và sửa chửa khuôn đúc sản phẩm nhựa tại công ty Takahata Việt Nam.
3 năm quản lí giao nhận và chăm sóc khách hàng, xử lí issue , lập kế hoạch giao nhận và chuẩn bị tồn kho đảm bảo kế hoạch sản xuất của khách hàng vendor cấp 1 của LGE. Làm thanh toán với nhà cung cấp và khách hàng, xử lí hệ thống thanh toán và hóa đơn chứng từ.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Hương Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ngô văn chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ TRANG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thế Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Minh Quân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiến Đạt Nguyễn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYEN KHAC VIET
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Dương
Hải Phòng