Thông tin ứng viên


Đỗ Thảo Hiền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/10/1999
 Lượt xem: 76    Cập nhật ngày: 13/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính nhân sự

Đại học

Không yêu cầu

Quảng cáo, marketing, PR

TNHH Kizado Global
(từ 09/2021 đến 05/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

thỏa thuận

Có kinh nghiệm làm sales, sales admin, có kinh nghiệm tuyển dụng.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Non
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thuý Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Tùng Lâm
Hải Phòng