Thông tin ứng viên


Ngô Đắc Thịnh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 09/09/1994
 Lượt xem: 79    Cập nhật ngày: 10/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên hành chính nhân sự, chuyên viên ngân hàng, kế toán

Đại học

1 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh khác có liên quan;
- Xây dựng đơn giá tiền lương khoán theo từng loại sản phẩm;
- Hướng dẫn, kiểm soát việc tập hợp chi phí và tính toán giá thành sản phẩm;
- Kiểm soát hàng hóa, thành phẩm và nguyên vật liệu xuất, dùng theo ngày;
- Kiểm tra công nợ phải thu, chi tiết ngân hàng;
- Báo cáo công nợ phải thu, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;
- Kiểm tra việc tính lương cho công nhân sản xuất, nhân viên
- Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, và các báo cáo giải trình chi tiết;
- Cung cấp số liệu, lập báo cáo theo dõi từng phần gửi Ban giám đốc

Công ty Cổ Phần Tre Thánh Gióng
(từ 03/2021 đến 03/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Ngân hàng, chứng khoán, đầu tư

7-8 triệu

- Năng động, tự tin, hoạt bát, có tinh thần tự giác chủ động trong công việc.
- Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, nhạy bén, cầu tiến.Trách nhiệm tốt công việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
ĐỖ THỊ THU DUNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ HUẾ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Ngà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYEN KHAC VIET
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Bình Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Ngọc Bảo Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Non
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng