Thông tin ứng viên


Trần Thu Hương

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/07/1991
 Lượt xem: 68    Cập nhật ngày: 06/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Bán hàng

Trung cấp

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

5-1 triệu

Thật thà, chăm chỉ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Lương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Quốc Hiệu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiêu Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Mỹ Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Công Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Thị Quỳnh Nga
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Quang
Hải Phòng