Thông tin ứng viên


Nguyễn Minh Hoàng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/12/1995
 Lượt xem: 38    Cập nhật ngày: 05/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư

Đại học

Không yêu cầu

Hàng hải, vận tải biển
Sĩ quan máy tàu biển

Lien Minh JSC
(từ 04/2020 đến 05/2022)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Hàng hải, vận tải biển

thỏa thuận

Toeic 650
MOS-OFFICE

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lại Trọng Bách
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thanh Loan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Cong Duc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Ngọc Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Dũng
Chưa cập nhật.