Thông tin ứng viên


Hoàng Tuấn Anh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 13/10/1999
 Lượt xem: 35    Cập nhật ngày: 24/04/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Đại học

Không yêu cầu

Giải trí, vui chơi

MMG- Media International
(từ 12/2021 đến 03/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm

7-10 triệu

Công nghệ thông tin

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiệu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ thanh sơn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Đức Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dũng Nguyễn Trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Văn Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thanh Liêm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Tiến Đạt
Hải Phòng