Thông tin ứng viên


Trần Thị Thu Huyền

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 08/02/1991
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 21/04/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ





 Thông Tin Chung


Trần Thị Thu Huyền - nhân viên kế toán

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Công ty TNHH bánh TAKOYAKI Toàn Cầu
(từ 04/2017 đến 12/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Tú Lệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ĐỖ THỊ THU DUNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ HUẾ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Ngà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYEN KHAC VIET
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Bình Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Ngọc Bảo Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Non
Hải Phòng