Thông tin ứng viên


Bùi Mai Nam

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 22/09/1991
 Lượt xem: 51    Cập nhật ngày: 12/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên thống kê, nhân sự

Đại học

Trên 5 năm

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Nhân viên thống kê, hành chính nhân sự.
- Làm thống kê (Nhập số liệu sản xuất, chi phí sửa chữa, nhập
liệu số liệu kho vật tư, ...)
- Làm nhân sự (Lương, thưởng quản lý hồ sơ)
- Vận hành sản xuất (Điều hành các thiết bị xe, máy xúc trong
công trường theo ca)
- Kế toán công trường (Làm hợp đồng, thu và theo dõi hóa
đơn trong hợp đồng)

công ty TNHH 1 TV Hướng Tâm
(từ 11/2016 đến 04/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý

thỏa thuận

Làm thống kê, nhân sự

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thị Dung Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thế Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Mai Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mai Hương
Hải Phòng