Thông tin ứng viên


Ngô Ngọc Huyền

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 07/09/1994
 Lượt xem: 110    Cập nhật ngày: 22/03/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Ngô Ngọc Huyền - NV Kế toán

Đại học

4 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
- Thống kê số liệu hàng hóa xe lấy hàng ngày và báo cáo về trưởng phòng, vào số liệu máy tính các chuyến
- Soạn thảo văn bản, hợp đồng lưu trữ cv.
- Thu thập, lưu trữ phơi phiếu lái xe nộp về.
- Theo dõi đối chiếu công nợ của Cty

CTY CP TM&VT XUÂN TRƯỜNG HAI
(từ 10/2016 đến 07/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính
Hàng hải, vận tải biển

6-8 triệu

- Thành thạo máy tính excel, có kinh nghiệm làm kế toán văn phòng, thống kê.
- Soạn thảo văn bản, hợp đồng, theo dõi công nợ
- Chi tiết kinh nghiệm theo CV đinh kèm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
ĐỖ THỊ THU DUNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ HUẾ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Ngà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lại Trọng Bách
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYEN KHAC VIET
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Bình Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Ngọc Bảo Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Non
Hải Phòng