Thông tin ứng viên


Bùi Thanh Liêm

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/12/1985
 Lượt xem: 31    Cập nhật ngày: 17/03/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


IT

Đại học

Trên 5 năm

IT phần cứng, phần mềm
Quản lý tất cả hệ thống : LAN, WAN, VPN, Wifi, EHR, OA, email..
Server, CAM IP, tổng đài, máy chấm công..

Công ty TNHH công nghiệp chính xác EVA Hải Phòng
(từ 04/2016 đến 03/2022)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm

1-3 triệu

phần cứng, mạng. khả năng làm việc độc lâp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Viết Viên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Duy Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Đức Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiệu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ thanh sơn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Đức Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dũng Nguyễn Trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Văn Thùy
Hải Phòng