Thông tin ứng viên


Hoàng Thị Bích Phượng

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 29/06/2000
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 18/03/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lễ Tân

Trung học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Tư vấn, văn phòng, trợ lý

thỏa thuận

Ngoại ngữ : Tiếng Hàn

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Hà Trinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Kim Chi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Bích Phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hải Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lục Thị My
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hồng Hạnh
Hải Phòng