Thông tin ứng viên


Trần Thị Liên

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 23/01/1990
 Lượt xem: 43    Cập nhật ngày: 25/02/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Công viên liên quan đến tiếng hàn, đến xuất nhập khẩu, quản lý sản xuất, kế hoạch vật tư

Đại học

4 năm

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
- Phiên dịch trong cuộc họp, giao tiếp công việc hàng ngày liên quan đến sản xuất, kỹ thuật sản xuất, phát triển nguyên vật liệu
- Biên dịch tài liệu đào tạo, bảng hướng dẫn công đoạn, báo cáo từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại
- Tính toán và đăng kí BOM, Route công đoạn cho các sản phẩm mới trên hệ thống ERP
- Tạo bảng công đoạn thao tác các công đoạn sản xuất, đóng gói..

Công ty JCV CORP
(từ 09/2021 đến 02/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Du lịch, nhà hàng, khách sạn
Sản xuất, vận hành sản xuất

16-25 triệu

Lập kế hoạch nguyên vật liệu, kế hoạch chi phí, đào tạo nhân viên mới, quản lý kinh doanh, sử dụng phần mềm ERP

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyen thi mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thị Dung Uyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
le van manh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
BÙI TIẾN DŨNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn văn long
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê thị hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Mỹ Dung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Xuan Quy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Linh Chi
Chưa cập nhật.