Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 05/08/1985
 Lượt xem: 23    Cập nhật ngày: 11/02/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


giám sát ME

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

14-16 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
đoàn tiến dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tống Huy Phong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Kim Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thế Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Hoang Vu Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Sĩ Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn
Chưa cập nhật.