Thông tin ứng viên


Lê Trạc Tiến

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/01/1990
 Lượt xem: 27    Cập nhật ngày: 19/01/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Làm việc về mảng Viễn Thông và Lắp ráp điện tử

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bưu chính, viễn thông
Điện, điện tử, điện lạnh

thỏa thuận

Làm việc về mảng Viễn Thông và Lắp ráp điện tử

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Quang Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Lộc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Xuân Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ta Huu Thang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phạm Văn Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trưởng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Phạm Anh Tài
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Tùng
Chưa cập nhật.