Thông tin ứng viên


Nguyễn Trường An

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 11/01/1997
 Lượt xem: 58    Cập nhật ngày: 18/01/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kế toán

Đại học

2 năm

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
o Hằng ngày hạch toán các chứng từ ngân hàng vào phần mền kế toán Barvo.
o Hạch toán, theo dõi các khoản nợ vay, lãi vay. Cập nhật tình hình, kế hoạch trả nợ ngân hàng hàng ngày tới Ban Lãnh Đạo công ty.
o Kiểm tra, đối chiếu các thủ tục, chứng từ cung cấp cho Ngân hàng, để mở LC nhập hàng, bảo lãnh nhận hàng.
o Theo dõi tình hình ký quỹ, giải tỏa ký quỹ. Cung cấp số liệu có cấp trên để kịp thời yêu cầu ngân hàng giải tỏa ký quỹ các hợp đồng đã thực hiện xong.
o Theo dõi các lô hàng nhập khẩu, tập hợp các chi phí liên quan đến các lô hàng đó trong tháng và tính giá thành hàng nhập.
o Hằng tháng tập hợp sổ phụ các tài khoản ngân hàng. Đồi chiếu với hạch toán trên phần mền, đóng sổ và lưu trữ.
o Ngoài ra còn thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Công ty TNHH Ống Thép 190
(từ 12/2019 đến 01/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-12 triệu

Có 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí kể toán công nợ và kế toán ngân hàng.
Thành thạo các phần mền kế toán như Bravo, Fast, Misa. Và các phần mền văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
đỗ thế hậu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ THẢO
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Lan Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Huyền
Chưa cập nhật.