Thông tin ứng viên


Đàm Vũ Thu Trang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 16/06/1999
 Lượt xem: 48    Cập nhật ngày: 09/01/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán, hành chính, nhân sự, thủ quỹ, thủ kho, quản lý/giám sát nhà hàng...

Đại học

Không yêu cầu

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Tại đây tôi đảm nhận vị trí kế toán nội bộ kiêm hành chính nhân sự. Tôi thực hiện các nghiệp vụ: tổng hợp thông tin, công nợ khách hàng; soạn thảo các quyết định và hợp đồng trong nội bộ; thực hiện các chế độ BH bắt buộc cho nhân viên; thay mặt công ty giao dịch với nhân hàng; lập hoá đơn VAT giấy cho khách hàng; làm báo cáo nội bộ công ty và tham gia cuộc họp hàng tháng với ban giám đốc; một số công việc theo sự yêu cầu của lãnh đạo.

Công ty cổ phần Vimaon
(từ 05/2021 đến 12/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Du lịch, nhà hàng, khách sạn
Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-9 triệu

- Tổng hợp và sắp xếp số liệu, chứng từ
- Đánh máy nhanh
- Quản lý và sắp xếp công việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đồng Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trường An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoài An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê thị thu thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quang Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Khang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng