Thông tin ứng viên


Phạm Thị Hường

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/11/1992
 Lượt xem: 87    Cập nhật ngày: 27/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Vị trí công việc : Kế toán tổng hợp
 Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 Kiểm soát các chứng từ tạm ứng của nhân viên, chứng từ thanh toán của nhà cung cấp theo đúng quy định của công ty.
 Kiểm tra đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp
 Kiểm soát toàn bộ công nợ phải thu, phải trả công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
Tổng hợp công nợ phải thu, phải trả trước ban Giám đốc công ty.
 Theo dõi bám sát số liệu kho, báo cáo các kho thuốc vật tư y tế. Kiểm soát vật tư tiêu hao định kỳ hàng tháng của các khoa. Tham gia công tác kiểm tra, kiểm kê tại các kho.
 Tính lương cho cán bộ nhân viên và thực hiện khoản trích theo lương.
 Kiểm soát chi phí trả trước, phân bổ cung cụ dụng cụ.
 Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ
 Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 Tập hợp chi phí, tính giá thành cho dịch vụ của các khoa khám chữa bệnh.
 Thực hiện làm hồ sơ vay ngân hàng, hồ sơ giải ngân
 Kiểm tra báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN theo đúng quy định.
 Theo dõi tình hình nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
 Lên báo cáo kế hoạch tài chính của công ty
 Kết chuyển doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu quản lý: báo cáo quản trị, báo cáo tài chính
 Kiểm tra báo cáo tài chính thuế theo từng quý, 6 tháng, năm và báo cáo giải trình chi tiết khi có yêu cầu
 Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 Cung cấp số liệu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho ban giám đốc và các bộ phận khi có yêu cầu.
 Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
 Sắp xếp lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng quy định.
 Phối hợp thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng và Giám đốc.

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL IMEDICARE
(từ 09/2020 đến 09/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, fast
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Powerpoint.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao trong công việc
- Cẩn thận, chịu khó học hỏi, nhanh nhẹn trong công việc
- Làm việc dưới áp lực cao
- Khả năng tiếp thu nhanh, làm việc với sự tập trung và chính xác cao,
- Nhanh nhẹn, trung thực, có khả năng sắp xếp công việc tốt.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
đỗ thế hậu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ THẢO
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Lan Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Huyền
Chưa cập nhật.