Thông tin ứng viên


Phạm Hương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 07/09/1996
 Lượt xem: 85    Cập nhật ngày: 26/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Marketing

Kỹ sư

4 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Quảng cáo, marketing, PR

10-12 triệu

Marketing

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hồ Diễm Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Hương Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thế Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Khánh Hoà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hải Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bích Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoài Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Tiến Dũng
Chưa cập nhật.