Thông tin ứng viên


Phạm Thị Thảo

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hà Nội - Sinh ngày: 10/10/1998
 Lượt xem: 33    Cập nhật ngày: 26/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


QA/QA; R&D, Kỹ sư hóa học, Kỹ sư môi trường,...

Đại học

Không yêu cầu

QA- QC, thẩm định, giám định
chưa có kinh nghiệm

chưa có kinh nghiệm
(từ 10/2021 đến 09/2021)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định
Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

thỏa thuận

- Tin học văn phòng
- Tiếng anh: trung cấp
- Làm việc nhóm, độc lâp,..
- Thuyết trình

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Tiến Đạt Nguyễn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYEN KHAC VIET
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
đoàn tiến dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ngô văn chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tống Huy Phong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Kim Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thế Kiên
Hải Phòng