Thông tin ứng viên


Lê Thị Hồng Hạnh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 15/06/1992
 Lượt xem: 24    Cập nhật ngày: 25/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


hành chính văn phòng

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

7-9 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Như
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tô Thị Hồng Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thảo Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Xuân Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mai Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hà Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hồng Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thu Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng