Thông tin ứng viên


Đoàn thị oanh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/06/1996
 Lượt xem: 53    Cập nhật ngày: 24/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Đoàn Thị Oanh - Kế Toán

Đại học

2 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Tổng hợp hoá đơn chứng từ thanh toán, thanh toán công nợ cho NCC, làm hợp đồng, báo giá…

Công ty TNHH Bumil Engineering & General Construction
(từ 10/2018 đến 08/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-1 triệu

Co kinh nghiệm kế toán công nợ, kế toán thanh toán

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
đỗ thế hậu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ THẢO
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Lan Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Huyền
Chưa cập nhật.