Thông tin ứng viên


Trần Đức Hoàng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 29/09/1990
 Lượt xem: 27    Cập nhật ngày: 19/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý vận hành

Đại học

Trên 5 năm

Quản lý điều hành
Đề xuất các kế hoạch kinh doanh, đề xuất KPI từng cửa hàng trong khu vực
-Phân tích , tổng hợp số liệu, lập báo cáo . Đề xuất các chương trình dành riêng cho mỗi cửa hàng.
-Phân bổ nguồn nhân lực, đạo tạo nguồn nhân lực quản lý cho hệ thống.
-Đại diện công ty làm việc với các cơ quan, ban ngành liên quan
-Phân bổ nguồn hàng toàn bộ khu vực mình chịu trách nhiệm
-Đảm bảo hình ảnh cửa hàng hàng hóa trưng bày, chất lượng sản phẩm
-Đảm báo kết nối thông suốt B2B, ,B2C, NPP,
-Tìm kiếm và phát triển mặt bằng , đại diện cho công ty kí kết , thương thảo các mặt bằng cửa hàng mới.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN – AREA MANAGER
(từ 07/2018 đến 10/2021)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Du lịch, nhà hàng, khách sạn

12-15 triệu

01/2020-03/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN – AREA MANAGER
-Quản lý vận hành 9 cửa hàng TCH tại khu vực Hải Phòng
-Đề xuất các kế hoạch kinh doanh, đề xuất KPI từng cửa hàng trong khu vực
-Phân tích , tổng hợp số liệu, lập báo cáo . Đề xuất các chương trình Local Maketing dành riêng cho mỗi cửa hàng.
-Phân bổ nguồn nhân lực, đạo tạo nguồn nhân lực quản lý cho hệ thống.
-Đại diện công ty làm việc với các cơ quan, ban ngành liên quan
-Phân bổ nguồn hàng toàn bộ khu vực mình chịu trách nhiệm
-Đảm bảo hình ảnh cửa hàng hàng hóa trưng bày, chất lượng sản phẩm
-Đảm báo kết nối thông suốt B2B, ,B2C, NPP,
-Tìm kiếm và phát triển mặt bằng , đại diện cho công ty kí kết , thương thảo các mặt bằng cửa hàng mới.
07/2018 - 12/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - STORE MANAGER
Thành tích nội bộ đạt được
-Top 20 cửa hàng xuất sắc nhất tháng 12/2019
-Top 1 hệ thống đồ uống mới 08/2019
-Top 2 Miền Bắc bánh trung thu 2019
-Top 15 Cửa hàng xuất sắc nhất tháng 04/2019
02/2017 - 05/2018
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TOUS LES
JOURS - STORE MANAGER
-Thiết lập kế hoạch cải thiện doanh thu cửa hàng
-Quản lý chi phí cửa hàng (chi phí nguyên liệu, lương nhân viên, phí sửa chữa,)
-Quản lý, tuyển dụng, training nhân viên mới-Quản lý cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ
-Kiểm tra chất lượng VSATTP, chất lượng sản phẩm,dịch vụ
của hàng
-Quản lý xuất sắc năm 2017
- Đại diện công ty làm việc với các cơ sở ban ngành lien quan.
. 02/2012 - 05/2015
-Khách sạn Pearl River 5* Hải Phòng

NƠI LÀM VIỆC: theo yêu cầu của công ty.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Quang Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Huyền
Nam Định
Ảnh đại diện
Đinh Quang Tiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Đức Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phùng Thúy Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Đính
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Xuân Toàn
Chưa cập nhật.