Thông tin ứng viên


Vũ Thị Hòa

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 27/08/1996
 Lượt xem: 29    Cập nhật ngày: 16/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên hành chính nhân sự

Đại học

3 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Tiếp nhận danh sách xuất hàng của bộ phận xuất hàng
- Thực hiện in phiếu xuất hàng theo danh sách tiếp nhận
-Tổng hợp tạo file chi tiết xuất hàng theo danh sách đã in phiếu
-Quản lý, theo dõi các thẻ màu mẫu
- Tổng hợp báo biếu số lượng sản xuất hàng theo ngày

Công ty TNHH Hoa Mỹ
(từ 02/2020 đến 06/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-12 triệu

- Kỹ năng tin học văn phòng
- Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đồng Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoài An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Khang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng An
Chưa cập nhật.