Thông tin ứng viên


Vũ Thị Thúy Hương

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 22/10/1983
 Lượt xem: 70    Cập nhật ngày: 14/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán; Kiểm toán; đầu tư; quản lý dự án; bảo hiểm...

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Công việc gần nhất là Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát kinh doanh tại Chi nhánh Hải Phòng (tương đương phó phòng).
Công việc là kiểm soát các hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng, kiểm soát giải ngân, Thành viên Ban tín dụng tham gia thẩm định, tham gia quyết định cho vay trong thẩm quyền Ban tín dụng đối với cá nhân, doanh nghiệp tại Chi nhánh Hải Phòng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hải Phòng
(từ 10/2020 đến 10/2021)

Phó phòng

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

12-15 triệu

Có nghiệp vụ về kế toán.
Có khả năng tư duy, nghiên cứu, thuyết trình. Có khả năng nắm bắt tình huống và tâm lý mọi người. Do làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng và kiểm tra kiểm toán thời gian tương đối dài nên tôi đã học hỏi được khả năng đưa ra những kiến nghị trong các khâu vận hành của công việc, nắm bắt vấn đề trọng yếu, thận trọng trong công việc, tích cực nêu ý kiến trong công việc đối với lãnh đạo, đồng nghiệp. Chủ động quản lý thời gian và công việc.
Có năng lực trong việc đánh giá tài chính cá nhân, doanh nghiệp; thẩm định khách hàng về các mặt: pháp lý, uy tín, năng lực, kinh nghiệm, phương án kinh doanh, dự kiến hiệu quả trong tương lai.
Cẩn thận trong công việc.
Có khả năng khám phá, học hỏi trong lĩnh vực mới.
Sẵn sàng nghiên cứu học hỏi theo yêu cầu của công việc cũng như thị trường.
Có khả năng làm việc vối cường độ cao.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trương Thị Sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Lê Ngọc Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Quế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn thị oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Ngọc Anh
Hải Phòng