Thông tin ứng viên


Hien Tran

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 22/11/1999
 Lượt xem: 62    Cập nhật ngày: 21/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính, văn phòng

Đại học

1 năm

Tư vấn, văn phòng, trợ lý
I work as online Industry Research Collaborator
• Research, synthesize, analyze data.
• Translate reports and related data.
• Conduct industry reports and other paper works as requested.

VIRAC - Vietnam Industry Research and Consultancy
(từ 06/2021 đến 10/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Hành chính, văn phòng, nhân sự
Phát triển thị trường

10-3 triệu

- Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Proficiency in English (IELTS 7.0 + Second prize for exam of English distinction student at city level)
- Research and report-making skills
- Data visualization
- Analytical and critical-thinking skills
- High attention to detail
- Flexibility and adaptability
- Disciplined and organized

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đồng Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoài An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Khang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng An
Chưa cập nhật.