Thông tin ứng viên


Trần Quang Khải

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/11/1998
 Lượt xem: 201    Cập nhật ngày: 13/01/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư cơ khí/ điện

Đại học

1 năm

Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng
xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
(từ 03/2021 đến 08/2021)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

8-9 triệu

TOEIC 820
Thiết kế tủ điện
Lập trình PLC cơ bản
Thiết kế 2D, 3D bằng Autocad, Solidworks
Lắp đặt tủ điện

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thế Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Hoang Vu Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Sĩ Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quang Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thành Công
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phạm Văn Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Quang Duy
Chưa cập nhật.