Thông tin ứng viên


Trần Thị Thanh Tâm

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 01/08/1993
 Lượt xem: 89    Cập nhật ngày: 23/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thủ kho, kế toán

Đại học

5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-10 triệu

Kỹ năng mềm: giao tiếp, văn phòng, excel, word...
Kinh nghiệm kế toán nội bộ 2 năm
Kinh nghiệm 1,5 kỹ năng làm quản lý homestay
Kinh nghiệm 1,5 làm thư ký

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Như
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tô Thị Hồng Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thảo Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Xuân Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
đỗ thế hậu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mai Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Hà Anh
Hải Phòng