Thông tin ứng viên


Hoàng Thị Thuỳ Linh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 20/08/1993
 Lượt xem: 107    Cập nhật ngày: 12/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Hoàng Thị Thuỳ Linh - Kế toán

Đại học

2 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Công ty TNHH phát triển Nam Hội An - Khối vận hành Suncity
(từ 02/2020 đến 08/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-10 triệu

02/2018 - 04/2019 : Làm kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình
04/2019 - 01/2020: Làm kế toán tại công ty cổ phần hệ thống điện Hải Thành
02/2020 - 08/2021: Làm giao dịch viên khối kiểm soát tiền tệ tại công ty TNHH phát triển Nam Hội An - Khối vận hành Suncity

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trương Thị Sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Lê Ngọc Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Quế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn thị oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Ngọc Anh
Hải Phòng