Thông tin ứng viên


Hoàng Thị Thuỳ Linh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 20/08/1993
 Lượt xem: 141    Cập nhật ngày: 12/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Hoàng Thị Thuỳ Linh - Kế toán

Đại học

2 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Công ty TNHH phát triển Nam Hội An - Khối vận hành Suncity
(từ 02/2020 đến 08/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-10 triệu

02/2018 - 04/2019 : Làm kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình
04/2019 - 01/2020: Làm kế toán tại công ty cổ phần hệ thống điện Hải Thành
02/2020 - 08/2021: Làm giao dịch viên khối kiểm soát tiền tệ tại công ty TNHH phát triển Nam Hội An - Khối vận hành Suncity

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Vũ Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kim Hoàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Đức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Minh Ngọc
Hải Phòng