Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thu Huyền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 17/04/1992
 Lượt xem: 28    Cập nhật ngày: 16/09/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Cao đẳng

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Kế toán bán hàng, nhập liệu theo dõi xuất nhập tồn kho thiết bị giám sát, phụ kiện kiêm phụ trách bán hàng
- Lập phiếu thu, chi, phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT cần thiết trong ngày.
- Kiểm tra hóa đơn chứng từ và nhập liệu vào phần mềm Misa.
- Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu và thanh toán công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng nhân viên, lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu quản lý.
- Quản lý quỹ, ngân hàng
- Tiếp nhận khách hàng từ bộ phận kinh doanh soạn thảo hợp đồng kinh tế, cập nhập theo dõi doanh thu, chi phí từng công trình và làm hồ sơ thanh toán.
- Kê khai thuế và nộp các báo cáo cho cơ quan thuế theo định kỳ
- Thu thập, quản lý, lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán
- Theo dõi công nhật nhân viên trong công ty
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của ban lãnh đạo công ty.

Công ty TNHH Minh Hoàng Gia
(từ 04/2014 đến 08/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-8 triệu

- Làm việc độc lập hoặc theo nhóm với tinh thần trách nhiệm cao
- Làm việc đa năng, sẵn sàng học hỏi, tư tin, nămg động
- Chịu được áp lực công việc cao.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trương Thị Sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thủy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Lê Ngọc Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Quế
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn thị oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Ngọc Anh
Hải Phòng