Thông tin ứng viên


Vũ Hải Thành

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/10/1999
 Lượt xem: 42    Cập nhật ngày: 08/09/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Logistics

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

6-7 triệu

Năng động, hoà đồng, tiếng anh cơ bản, tin học văn phòng ổn

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
nguyen quang vinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Đại
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Thị Kim Thoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Hồng Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trí Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thùy Hương
Hải Phòng