Thông tin ứng viên


Đỗ Thị Thư

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 01/07/1999
 Lượt xem: 107    Cập nhật ngày: 08/09/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Văn phòng

Đại học

Không yêu cầu

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
- Dạy gia sư môn Toán Trung học cơ sở tại nhà riêng của học sinh .
- Truyền đạt những kiến thức mới cho học sinh.
- Giải thích những kiến thức mà học sinh chưa hiểu trên lớp.
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
- Hướng dẫn học sinh tư duy làm bài tập

Trung tâm gia sư Thu Phương
(từ 07/2019 đến 09/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Hàng hải, vận tải biển

5-10 triệu

- Kỹ năng ứng xử và xử lý tình huống.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thúy Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen quang vinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hien Tran
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thanh Trà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Đại
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Thị Kim Thoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Thọ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Hồng Hạnh
Hải Phòng