Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Cường

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 16/06/1989
 Lượt xem: 44    Cập nhật ngày: 23/08/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Làm việc tại Phòng Kinh doanh (Nhóm Mua hàng)

Đại học

4 năm

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
• Work at Business Department ( Purchasing Group)
• Responsibilities:
 Making the plan for Purchase Material ( raw metal material and Assembly parts)
 Sourcing new requirements
 Handle cost saving activity in Sourcing including improving Total Cost of Ownership
 New supplier assessment recommendation/review and on-boarding which include conducting audits
 Work with suppliers and internal team on any discrepancies related to new source materials
 Support new product and transfer project
 Analyze buying patterns, products and suppliers in the location to consolidate and manage spent on direct suppliers
 International and local laws

Rorze Robotech Co.,Ltd
(từ 02/2016 đến 01/2020)

Nhân viên

Chưa cập nhật.

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

thỏa thuận

Tiếng Nhật N2
Tiếng Anh Toeic 750

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
nguyen quang vinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Đại
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Thị Kim Thoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Hồng Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trí Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thùy Hương
Hải Phòng