Thông tin ứng viên


NGUYÊN THỊ HÀ

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 03/09/1992
 Lượt xem: 272    Cập nhật ngày: 18/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Bán hàng, thu ngân, kế toán, nhân viên, ......

Đại học

2 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

Kế toán sản lượng, nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, thủ quỹ
Quản lý thống kê

TNHH THANH HUYỀN
(từ 03/2014 đến 08/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Bảo hiểm. tư vấn
Báo chí, truyền hình

5-7 triệu

Kế toán sản lượng, nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, thủ quỹ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vu lịu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đoàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Huyen doan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Văn Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thành Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị thu hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị thu thuỷ
Chưa cập nhật.