Thông tin ứng viên


Tạ văn hải

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/11/1995
 Lượt xem: 28    Cập nhật ngày: 08/03/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


giám sát xây dựng

Kỹ sư

3 năm

Xây dựng, kiến trúc
đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng .Triển Khai Bản Vẽ Các Hạng Mục
giám sát thi công tại công trường
làm hồ sơ khối lượng hồ sơ hoàn công

công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Đông Á
(từ 03/2018 đến 02/2021)

Cố vấn/Giám sát

Kỹ sư

Hải Phòng

Xây dựng, kiến trúc

8-12 triệu

đọc tốt bản vẽ, bóc tách khối lượng .Triển Khai Bản Vẽ Các Hạng Mục
tính toán và sử dụng máy kinh vĩ máy thủy bình thành thạo …
trực tiếp triển khai thi công tại công trình

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Tạ văn hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Khánh Duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Khắc Quyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tran duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lại Hồng Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Quang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thành Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Cường
Chưa cập nhật.