Thông tin ứng viên


Hoàng Quảng Vân

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 15/03/1988
 Lượt xem: 73    Cập nhật ngày: 10/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán - Tài Chính

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Trưởng phòng

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

18-30 triệu

- Sắp xếp, lưu trữ các tài liệu, giấy tờ của công ty
- Theo dõi quản lý thu chi và hoạt động tài chính của công ty
- Quản lý nguồn hàng hóa ra vào của công ty
- Theo dõi công nợ, theo dõi đầu vào – đầu ra để cân đối khi xuất hóa đơn.
- Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm; làm báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế với cơ quan thuế.
- Quản lý sổ sách kế toán, tài liệu, hợp đồng
- Đi giao dịch với cơ quan thuế
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng
- Lập bảng tính lương, ứng lương, và thanh toán lương của công ty
- Lập báo tuần, tháng,quý về doanh thu và lợi nhuận
- Theo dõi tài sản cố định và lập bảng tính và phân bổ tài sản cố định.
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp...

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Hường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Ngọc
Hải Phòng