Thông tin ứng viên


Lương Thanh Thảo

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/02/1991
 Lượt xem: 20    Cập nhật ngày: 19/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Materials Management

Đại học

4 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Materials Management

Amtran Technology Vietnam Company Ltd
(từ 10/2018 đến 10/2020)

Phó phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

18-20 triệu

Teamwork, soft skill

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Ánh
Nam Định
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ văn Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thành Công
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phùng Văn Tôn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thanh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Duy Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tran Nam Tien
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Hồng Phong
Hải Phòng