Thông tin ứng viên


Lương Thanh Thảo

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/02/1991
 Lượt xem: 50    Cập nhật ngày: 19/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Materials Management

Đại học

4 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Materials Management

Amtran Technology Vietnam Company Ltd
(từ 10/2018 đến 10/2020)

Phó phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

18-20 triệu

Teamwork, soft skill

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vu Thuy Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
tran hoang anh
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Đặng Đình Thuyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đô Đức Toàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Lập
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quyết Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Văn Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lưu Quang Đoàn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng