Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Vân Anh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/03/1992
 Lượt xem: 86    Cập nhật ngày: 19/07/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Nguyễn Thị Vân Anh - Kế Toán

Cao đẳng

Trên 5 năm

Khác
- Kiểm soát hoạt động của kho.
- Mỗi ngày ghi chép số lượng nguyên vật liệu nhập kho - xuất kho.
- Chuẩn bị chứng từ xuất đi gia công.
- Làm các cân đối.
- Đảm bảo điều kiện vệ sinh của kho

Công ty TNHH Cự Bách
(từ 08/2013 đến 07/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

6-9 triệu

- Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA, Accnet.
- Kỹ năng tổng hợp, báo cáo.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Loan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Mai Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Hồng Vĩ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ việt anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Anh Tuấn
Chưa cập nhật.