Thông tin ứng viên


Đặng Thị Thọ

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 23/04/1991
 Lượt xem: 133    Cập nhật ngày: 15/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán nội bộ, hanh chinh nhan su

Đại học

3 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Hành chính, văn phòng, nhân sự

7-8 triệu

- Thành thạo Word, Excel
- Kế toán nội bộ
- Quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, hợp đồng lao động
- Tuyển dụng, biên tập nội dung chiến dịch
- Soạn thảo, lưu trữ công văn

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đồng Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Thu Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoài An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Khang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Thanh Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Vân Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hồng Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng An
Chưa cập nhật.