Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Trang

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 16/05/2022
 Lượt xem: 49    Cập nhật ngày: 16/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Nguyễn Thị Trang - NV văn phòng

Đại học

2 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Bí thư đoàn xã năng động

UBND cấp xã
(từ 05/2022 đến 05/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

6.5-7 triệu

Có kỹ năng nghiệp vụ kế toán kho, bán hàng, công nợ, giao tiếp tốt.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
ĐỖ THỊ THU DUNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ HUẾ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Ngà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYEN KHAC VIET
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Bình Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Ngọc Bảo Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Non
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng