Thông tin ứng viên


Vũ Thúy

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Bắc Ninh - Sinh ngày: 01/05/1989
 Lượt xem: 99    Cập nhật ngày: 11/08/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên xuất - nhập khẩu

Đại học

Trên 5 năm

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
- Soạn thảo hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng gia công
- Theo dõi đơn hàng, tiến độ giao hàng.
- Làm Invoice, Packing List, Chỉ định giao hàng, C/O…
- Làm định mức sản phẩm.
- Truyền tờ khai Hải Quan điện tử
- Trực tiếp làm việc với Hải Quan trong mọi truờng hợp
- Có kinh nghiệm làm việc với đoàn kiểm tra sau thông quan.
- LàmThanh khoản hợp đồng
- Lập báo cáo quyết toán
- Làm các công việc mà Giám đốc sắp xếp.

công ty TNHH Honwu Việt Nam
(từ 03/2015 đến 08/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương

10-15 triệu

- Soạn thảo hợp đồng mua bán, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng gia công
- Theo dõi đơn hàng, tiến độ giao hàng.
- Làm Invoice, Packing List, Chỉ định giao hàng, C/O…
- Làm định mức sản phẩm.
- Truyền tờ khai Hải Quan điện tử
- Trực tiếp làm việc với Hải Quan trong mọi truờng hợp
- Có kinh nghiệm làm việc với đoàn kiểm tra sau thông quan.
- LàmThanh khoản hợp đồng
- Lập báo cáo quyết toán
- Làm các công việc mà Giám đốc sắp xếp.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
nguyen quang vinh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Đại
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Thị Kim Thoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Hồng Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Huệ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trí Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thùy Hương
Hải Phòng